لیست اخبار

تاریخعنوان
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1400/10/21حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان
1400/07/15راهنمای نگارش مقالات
1400/03/20طی نامه موافقت رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حامی علمی- معنوی کنفرانس شد
1400/03/19اطلاع رسانی کنفرانس در سایت مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
1400/03/17حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1400/03/13نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1400/01/21مقالات مورد پذیرش، نحوه شرکت
1400/01/21اولین فراخوان ارسال مقاله